Josep Joaquim Castelló i Ferre: un bocairentí il·lustre i ilustrat

castello-bocairenti-illustre

Autoria: Germán Ramírez Aledón, Francesc Torres Faus, Ismael Vallès Sanchis i Josep-Vicent Ferre Domínguez.
Any de publicació: 2015.
Col·lecció: Estudis Locals, 4.
Edita: Ajuntament de Bocairent.
Coordina: Centre d’Estudis Locals.
Patrocinen: Euromoda, Durplastics i Helioprint.

Josep Joaquim Castelló i Ferre (Bocairent, 1747 – Cadis, 1813) centra l’atenció del quart volum de la col·lecció Estudis Locals. La publicació s’inicia amb una introducció de Germán Ramírez Aledón i, a continuació, Francesc Torres Faus, Ismael Vallès Sanchis i Josep-Vicent Ferre Domínguez dediquen els seus capítols a analitzar la figura i l’obra de Castelló des de tres vessants: la política, la geogràfica i la filosòfica, respectivament. Completen la publicació tres annexos: una taula cronològica, una selecció de les intervencions del diputat bocairentí en les Corts de Cadis i una crònica dels actes d’homenatge celebrats l’any 2012.

Bocairent: carrers, fonts, aljubs i alcavors del nucli urbà

carrers-fonts-aljubs-290

Autoria: Rafael Doménech Domínguez.
Any de publicació: 2011.
Col·lecció: Estudis Locals, 3.
Edita: Ajuntament de Bocairent.
Coordina: Centre d’Estudis Locals.
Patrocina: la Caixa.
Col·labora: SARC Diputació de València.

El tercer volum de la col·lecció Estudis Locals és una monografia al voltant de diverses construccions relacionades amb l’aigua. Estructurat en quatre capítols, el llibre atén les conduccions públiques, en el primer; les fonts, en el segon; els alcavors i les caves, en el tercer, i els aljubs, en el quart. Es tracta, per tant, d’un estudi detallat que, amb el suport de nombroses fotografies, mostra la incidència que han tingut al nucli urbà de Bocairent els recursos per a l’aprofitament de l’aigua.

La Cova de la Sarsa i el Neolític a Bocairent

cova-sarsa-290

Autoria: Josep Pascual Beneyto (coordinador), Pablo García Borja, Vicent Casanova Vañó, Esther López Montalvo, Carles Miret Estruch i Josep Lluís Pascual Benito.
Any de publicació: 2010.
Col·lecció: Estudis Locals, 2.
Edita: Ajuntament de Bocairent.
Coordina: Centre d’Estudis Locals.
Patrocina: Bancaja.
Col·labora: SARC Diputació de València.

L’objectiu de la publicació és oferir una visió actualitzada de l’avenc més important de Bocairent. Tres estudis conformen aquesta posada al dia de les investigacions: el primer emmarca la Sarsa en el conjunt de jaciments neolítics del terme municipal, el segon estudia les restes ceràmiques i el tercer atén els motius pintats en algunes de les parets. Igualment, el volum reprodueix la nota que l’arqueòleg valencià Fernando Ponsell Cortés va dedicar a la cova en 1928 i una notícia de 1929 sobre l’autorització de les excavacions.

Les Casetes dels Moros del alto Clariano

casetes-dels-moros-290

Autoria: Manuel González Simancas. Agustí Ribera i Joaquim Bolufer (estudi previ).
Any de publicació: 2008.
Col·lecció: Estudis Locals, 1.
Edita: Ajuntament de Bocairent.
Patrocina: Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura i Esport).
Col·labora: SARC Diputació de València.

El primer volum de la col·lecció Estudis Locals atén un dels principals referents patrimonials de Bocairent: les conegudes com a Covetes dels Moros. En aquest sentit, la reedició del primer estudi monogràfic, publicat l’any 1918 per Manuel González Simancas (1855-1942), s’acompanya d’una investigació actual d’Agustí Ribera i Joaquim Bolufer, arqueòlegs del MAOVA. A més, el llibre es completa amb la reproducció de la declaració d’aquestes coves com a monument historicoartístic, l’any 1931, i un perfil biogràfic de González Simancas.

Bocairent. Geografia i història

bocairent-geografia-i-historia

Autoria: José Navarro Cabanes. Vicent Satorres Calabuig (edició).
Any de publicació: 2004.
Edita: Ajuntament de Bocairent.
Col·labora: Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA).

Edició de l’obra presentada per Navarro Cabanes als II Premis d’Investigació de la Diputació de València (1923). L’autor, de qui s’ofereix una nota biogràfica en el volum, realitza una descripció geogràfica de Bocairent i un recorregut pels fets principals de la història del municipi. Igualment, ressenya els edificis més importants, alguns dels personatges destacats i les tradicions, costums i festes més emblemàtiques. El llibre es tanca amb un relació de documents de l’Arxiu General del Regne de València que fan referència a Bocairent.

Història de la vila de Bocairent

historia-de-la-vila-de-bocairent

Autoria: Abel Soler i Molina i Josep-A. Ferre i Puerto.
Any de publicació: 2003.
Edita: Ajuntament de Bocairent.

El llibre ofereix una visió de conjunt de la història de Bocairent, des de la prehistòria fins al segle xx. Així, la primera part atén el període comprés entre les primeres cultures humanes i l’Islam; la segona se centra en la baixa edat mitjana; el tercer capítol sintetitza els fets principals durant l’edat moderna, i la quarta secció estudia els segles xix i xx. A l’últim, la publicació disposa d’un apèndix documental en què es transcriuen i es contextualitzen documents rellevants de cadascuna de les èpoques que abraça la publicació.