En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l’informa que les dades de caràcter personal que facilite, necessàries per a la prestació dels serveis oferits en la web www.culturabocairent.es, quedaran registrades en distints fitxers de titularitat de l’Ajuntament de Bocairent, la finalitat dels quals és la gestió i registre de tota la informació sobre els serveis sol·licitats, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

La direcció on el/la interessat/da podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant dels òrgans responsables d’aquests és:

Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Bocairent
Ajuntament de Bocairent
Tel. 96 235 00 14
Fax 96 290 50 85

L’Ajuntament de Bocairent s’obliga a utilitzar les dades de caràcter personal registrades exclusivament per als fins declarats d’eixos fitxers i garanteix l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per a vetlar per la seua confidencialitat.